پاییز 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  کلاس سوم 10-12 سال
سال تحصیلی 94   دبستان میلاد 2  کلاس دوم دبستان
اردیبهشت 94 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-12 سال