مهارت تصمیم ‏گیری

در مهارت تصمیم‏ گیری به فرزندمان می‏آموزند که تصمیم‏ گیری، اهمیت و مراحل آن چیست و او متوجه می‏شود که موفقیت در زندگی در گرو تصمیم درست و به موقع است. مهارت تصمیم‏ گیری به فرزندمان کمک می‏کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی باتوجه به اهداف واقع‏ بینانه خود، از بین راه‏ حل‏ های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به‏ کار بگیرد.

مهارت تصمیم گیری چیست: این مهارت به فرزندمان کمک می‏کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی باتوجه به اهداف واقع‏بینانه خود، از بین راه‏حل‏های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به‏کار بگیرد.

و به فرد کمک می کند تا به نحو موثرتری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند، جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلما زندگی شادتر و موثرتری خواهند داشت.
  مهارت تصمیم‏ گیری

اهمیت یادگیری مهارت تصمیم‏ گیری

این توانایی سبب می‏ شود که دانش ‏آموز به طور مؤثرتر و فعالانه ‏تری ابعاد یک انتخاب را بررسی کرده، پیامدهایش را درنظر بگیرد و بدین ترتیب فشار روانی کمتری را متحمل شود. چرا که تصمیم‏‏ گیری‏های درست، در ارتقاء رفتارهای سالم و مثبت و ایجاد یک آینده مثبت نقش مهمی دارد، اما از سوی دیگر تصمیم‏ گیری‏های اشتباه ممکن است بر جنبه ‏های مختلف زندگی و آینده فرد تأثیر منفی بگذارد.

مهارت تصمیم‏ گیری مهارت تصمیم‏ گیری  مهارت تصمیم‏ گیری مهارت تصمیم‏ گیری


تفاوت بین مهارت تصمیم‏ گیری و مهارت حل مسئله

در تصمیم‏ گیری، فرد با موقعیت یا تکلیفی روبه‏ روست که برای آن چندین جواب وجود دارد و او باید بتواند با شجاعت مناسب‏ ترین گزینه را انتخاب کند. اما در حل مسئله، فرد با موقعیتی مواجه است که هنوز هیچ جوابی برای آن ندارد و باید مراحل گفته شده درباره مهارت حل مسئله را طی کند.


مراحل تصمیم‏ گیری منطقی

  1. مشخص کردن موقعیت تصمیم‏ گیری: برای تصمیم‏ گیری درست ابتدا فرد باید آگاه باشد که در یک موقعیت تصمیم‏ گیری قرار دارد و باید تصمیم‏ گیری کند. چراکه گاه فرد آنقدر سریع و بدون فکر تصمیم می‏گیرد که خودش اصلاً متوجه نمی‏شود که تصمیمی‏ گرفته است.
  2. شناسایی انتخاب‏ های موجود در یک موقعیت: برای انتخاب درست باید گزینه ‏های موجود برای انتخاب در یک موقعیت را شناخت. معمولاً مشورت با دیگران در پیداکردن این انتخاب‏ ها کمک کننده است. 
  3. ارزیابی انتخاب‏ های موجود: تصمیم‏ گیری منطقی، مستلزم ارزیابی انتخاب‏ های موجود برای گرفتن بهترین تصمیم است.
  4. انتخاب بهترین گزینه و برنامه‏ ریزی برای اجرای تصمیم: در این مرحله با توجه به پیامدهای مثبت و منفی، بهترین گزینه انتخاب و تصمیم‏ گیری انجام می‏شود. باید این نکته را درنظر داشت که همیشه بهترین انتخاب، دارای بیشترین پیامدهای مثبت و کمترین پیامدهای منفی است. پس از تصمیم‏ گیری، باید چگونگی اجرای آن مشخص گردد.
  5. اجرای تصمیم و ارزیابی آن: در این مرحله تصمیم گرفته شده به اجرا در می‏آید و فرد بررسی می‏کند که آیا این تصمیم او را به هدف موردنظر رسانده است.
بنابراین، لازمه‏ ی دست یابی به اهداف درست و منطقی، انتخاب‏ های درست است که طی فرآیند تصمیم‏ گیری به دست می‏آید.


منابع:
1. آموزش مهارت‏ های زندگی به کودکان، به نقل از سایت www.beytoote.com
2. مهارت‏ های ده‏گانه زندگی چیستند؟ مهارت تغییر رفتار چیست؟، به ‏نقل‏ از سایت www.persianpersia.com
3. لاکانی و همکاران (1385). آموزش مهارت‏ های زندگی، معاونت آموزشی و پژوهشی اداره آموزش. جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان.